background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

'Non scholae, sed vitae discimus' - Учим не за училището, а за живота
герб на ПГ Найден Геров

Добре дошли!

Нашата гимназия е училище със установени традиции и повече от 130-годишна история:
  • традиции в това да обучава личности - хора, които имат своя лична позиция и знаят как да я отстояват и защитят
  • традиции в професионализма - на преподавателите, ръководството и на нашите възпитаници
  • традиции в свободомислието, отвореността към света и във взаимното уважение между учители и ученици

И история, която излиза далеч извън стените на училището. Защото нашите ученици творят историята - след като напуснат стените на училището и докато са тук.

От учебната 2016 / 2017г. гимназията учредява специални стипендии на името на нашия бивш ученик д-р Андрей Георгиев – за зрелостници на ПГ „Найден Геров”, които ще продължат своето образование в български и чуждестранни университети (в Европа и САЩ). Уникалното дарение на доктор Георгиев за Ломската гимназия е огромен шанс и привилегия за нашите ученици да получат най-доброто от висшето образование, без заробващи заеми и безконечни финансови притеснения за родителите им. Благодарение на този жест във всяка ученическа раница се оказва скрит по един маршалски жезъл.

От вас зависи да го спечелите и употребите по най-добрия начин!

март 21, 2017

до представителите на родителите,
избрани на родителските срещи
в хода на процедурата по създаване на обществен съвет
към Профилирана гимназия „Найден Геров

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

         Уведомявам ви, че събранието на представителите на родителите за избор на редовни и резервни членове на обществения съвет към ПГ „Н. Геров” (втори и последен етап в процедурата по създаване на обществения съвет съгласно чл.7 – 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата) ще бъде проведено от 18:00 часа на 15.12.2016г. в заседателната зала на втория етаж в сградата на гимназията.

Участието ви в събранието е наложително и много важно – без него конструирането на обществения съвет няма да е възможно.

Теодор Йончев
директор

декември 9, 2016

Уважаеми родители,

Съгласно изискване на Закона за предучилищното и училищното образование към всички детски градини и училища в България се създава институцията „Обществен съвет”. Обществените съвети ще играят съществена роля за подкрепата и сътрудничеството между образователните институции, родителите, неправителствените организации и финансиращите образованието органи, но ще заемат и важно място в контрола върху дейността на образователните институции.

Поради това и в изпълнение на чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, каня всички вас да участвате в родителска среща на паралелката, в която се обучава Вашето дете. Мястото и подробностите по провеждането на тази среща можете да видите на страницата на обществения съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров”.

Теодор Йончев, директор

ноември 25, 2016

Следваща страница »