background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

'Non scholae, sed vitae discimus' - Учим не за училището, а за живота
герб на ПГ Найден Геров

Добре дошли!

Нашата гимназия е училище със установени традиции и повече от 140-годишна история:
  • традиции в това да обучава личности - хора, които имат своя лична позиция и знаят как да я отстояват и защитят
  • традиции в професионализма - на преподавателите, ръководството и на нашите възпитаници
  • традиции в свободомислието, отвореността към света и във взаимното уважение между учители и ученици

И история, която излиза далеч извън стените на училището. Защото нашите ученици творят историята - след като напуснат стените на училището и докато са тук.

Уважаеми ученици, колеги и родители, публикуваме новият план за организация на работата в Профилирана гимназия „Н. Геров“ в условията на COVID-19. Молим да се запознаете с него, тъй като той разяснява правилата и ограниченията, които ще са в сила през учебната 2021/2022 година.

октомври 22, 2021

Уважаеми родители и ученици, от утре 13.10.2021 г. до 26.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас! Часовете ще се провеждат в електронна среда, в платформата Google Clasroom, съгласно утвърденото седмично разписание на учебните часове.

12 клас ще продължат присъственото си обучение в сградата на училището по установената програма за първия учебен срок.

октомври 12, 2021

На 04.10.2021 г. доц. д-р Георги Железов от Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН и проф. д-р Алексей Бендерев от Геологически институт – БАН гостуваха на Профилирана гимназия „Найден Геров“. В срещата взеха участие ученици от всички паралелки – профил „Природни науки“ на Профилирана гимназия „Найден Геров“ – гр. Лом и техния преподавател – старши учител по биология и здравно образование – г-жа Румяна Цветева. На срещата бяха представени дейността и резултатите по проект „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“.

(още…)

октомври 7, 2021

На основание чл. 257, 258 и 259 от ЗПУО,  чл.40а (2) от Наредба № 10/01.09.2016г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование във връзка с чл. 105 (5) и чл.115а (1) от ЗПУО, писмо с Изх. №19-560/ 29.09.2021г. на РЗИ-Монтана за карантиниране на учениците от 12 а клас за срок от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., както и заповед на директора на ПГ „Найден Геров“ № УД- 276/ 29.09.2021г.

Присъственият учебен процес за 12а клас е временно преустановен и за учебните дни през периода на карантината от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., включително, ще се провежда в ОРЕС съгласно изискванията в указанията на МОН за организиране на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението в ОРЕС през посочените дни ще се провежда синхронно, чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии в платформата Google Classroom, съгласно действащото седмично разписание на учебните часове.

септември 30, 2021

Следваща страница »