background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Обучение » График на учебното време

Писмени изпитвания за учебната 2023–2024 година

Ваканции и неучебни дни

✨ Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023–2024 година:

 • 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна 🍁
 • 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна 🎅
 • 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 📓
 • 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII – XI клас 🌼
 • 05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас 🌼

✨ Начало на втория учебен срок на учебната 2023–2024 година:

 • 06.02.2024 г. – VIII – XII клас

 Неучебни дни

 • 17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
 • 20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 • 19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
 • 21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

 Край на втория учебен срок на учебната 2023–2024 година:

 • 13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 28.06.2024 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

септември 15, 2023