background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Обучение » Разписание на часовете
1 час 08:00 – 08:45
междучасие 10 минути
2 час 08:55 – 09:40
междучасие 10 минути
3 час 09:50 – 10:35
междучасие 20 минути
4 час 10:55 – 11:40
междучасие 10 минути
5 час 11:50 – 12:35
междучасие 10 минути
6 час 12:45 – 13:30
междучасие 10 минути
7 час 13:40 – 14:25

ноември 10, 2022