background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Обучение » Самостоятелна форма

2022/2023 учебна година

ГРАФИК за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение – XI клас

КОНСПЕКТИ

Предмет
Клас
Начин на изучаване
Конспект
Биология и здравно образование – Модул 1          „Клетката – елементарна биологична система“ XI ПП Кликни тук
Биология и здравно образование – Модул 2 „Многоклетъчна организация на биологичните системи – част 1“ XI ПП Кликни тук
Биология и здравно образование – Избираем модул „Приложна биология“ XI ПП Кликни тук 
Химия и опазване на околната среда – Модул 1                        „Теоретични основи на химията“ XI ПП Кликни тук
Химия и опазване на околната среда – Модул 2              „Неорганичните вещества“ XI ПП Кликни тук
Химия и опазване на околната среда – Избираем модул      „Приложна химия“ XI ПП Кликни тук
Гражданско образование XI ООП Кликни тук
Математика XI ООП Кликни тук
Английски език XI РП Кликни тук
Английски език XI ООП Кликни тук
Немски език XI ООП Кликни тук
География и икономика – Модул 1 „Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие“ XI ПП Кликни тук
География и икономика – Модул 2 „Геополитическа и обществена култура“ XI ПП Кликни тук
География и икономика – Модул 3 „Съвременно икономическо развитие“ XI ПП Кликни тук
География и икономика – Модул 4 „Европа, Азия и България“ XI ПП Кликни тук
География и икономика –    Избираем модул „Туристически ресурси в света“ XI ПП Кликни тук

ноември 16, 2022