background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Разписание на часовете » Консултации (при часове I-ва смяна)

ГРАФИК
за провеждане на консултации от преподавателите
през учебната 2014 / 2015 година

Това са графиците на часовете за консултации, когато сме първа смяна на училище. Добре е да уведомите предварително съответния преподавател, за да ви има в предвид и за да не чакате, ако тогава той има уговорка за консултации и с други ученици.

Преподавател ден нач.час място
1 Теодор Йончев понеделник 13.30 ст.002
2 Даниела Борисова понеделник 13.30 засед.зала
3 Цветанка Евтимова сряда 13.30 засед.зала
4 Росинка Димитрова четвъртък 13.30 засед.зала
5 Нели Кирилова понеделник 13.30 ст.112
6 Елина Бобева четвъртък 13.30 засед.зала
7 Стефка Караиванова вторник 13.30 засед.зала
8 Десислава Владимирова понеделник 13.30 засед.зала
9 Ирина Валериева петък 13.30 засед.зала
10 Верочка Ценова четвъртък 13.30 засед.зала
11 Румяна Здравкова петък 13.30 засед.зала
12 Бойка Антова понеделник 14.10 засед.зала
13 Антония Борисова понеделник 14.10 засед.зала
14 Марияна Кадамяр четвъртък 13.30 засед.зала
15 Ени Костадинов понеделник 13.30 ст. 202
16 Данаил Трайчев сряда 13.30 ст. 207
17 Димитрана Методиева вторник 13.30 ст. 207
18 Васил Иванов понеделник 13.30 ст. 001
19 Зоя Дичева вторник 13.30 засед.зала
20 Валентина Симеонова петък 13.30 засед.зала
21 Емилия Христова понеделник 13.30 засед.зала
22 Румяна Цветева вторник 13.30 ст.311
23 Лорета Асенова понеделник 14.10 ст.112
24 Даниела Василева четвъртък 13.30 засед.зала
25 Дафинка Борисова понеделник 13.30 театр.салон
26 Кирил Апостолов четвъртък 13.30 ст.303
27 Светлин Георгиев понеделник 13.30 салон ФВС
28 Сияна Кирилова петък 13.30 салон ФВС

 

ноември 17, 2012