background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Разписание на часовете » Консултации (при часове II-ра смяна)

ГРАФИК
за провеждане на консултации от преподавателите
през учебната 2018 / 2019 година

Това са графиците на часовете за консултации, когато сме втора смяна на училище. Добре е да уведомите предварително съответния преподавател, за да ви има в предвид и за да не чакате, ако тогава той има уговорка за консултации и с други ученици.

Преподавател ден нач.час място
1 Теодор Йончев понеделник 12:30 дирекция
2 Даниела Борисова понеделник 12:30 засед.зала
3 Нели Кирилова понеделник 12:30 засед.зала
4 Росинка Димитрова понеделник 12:30 засед.зала
5 Стефка Караиванова понеделник 12:30 засед.зала
6 Десислава Владимирова понеделник 12:30 засед.зала
7 Огняна Найденова понеделник 12:30 засед.зала
8 Светла Георгиева понеделник 12:30 засед.зала
9 Ирина Валериева понеделник 12:30 засед.зала
10 Румяна Здравкова понеделник 12:30 засед.зала
11 Антония Борисова вторник 12:30 засед.зала
12 Марияна Кадамяр понеделник 12:30 засед.зала
13 Ирена Александрова понеделник 12:30 засед.зала
14 Димитрана Методиева понеделник 12:30 засед.зала
15 Данаил Трайчев вторник 12:30 ст. 207
16 Васил Иванов понеделник 12:30 засед.зала
17 Емилия Христова понеделник 12:30 засед.зала
18 Десислава Александрова понеделник 12:30 засед.зала
19 Румяна Цветева понеделник 12:30 засед.зала
20 Ани Манойлова понеделник 12:30 засед.зала
21 Даниела Младенова понеделник 12:30 засед.зала
22 Кирил Апостолов понеделник 12:30 засед.зала
23 Сияна Кирилова понеделник 12:30 салон ФВС
24 Светлин Георгиев понеделник 12:30 салон ФВС

ноември 17, 2012