background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2012 » декември

На 1- ви ноември 2012 г. се проведоха философски и литературни четения, свързани с 300 години от рождението на Русо и 250 години от издаването на „История славянобългарска“.

Гост на четенията бе проф. М. Минчев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. Професорът изнесе встъпителна студия, като свърза българското Възраждане и френското Просвещение.

Представена бе книгата с философски есета, на бивши и настоящи ученици от ПГ „Найден Геров“,по мисли на Русо и други философи.

Четенията преминаха при пълен салон на читалище „Постоянство“ и голям интерес.

декември 4, 2012