background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2013 » май

Уважаеми ученици, заповедта с критериите и условията за допускане до класиране за стипендия, както и списъка с учениците, класирани и одобрени да получават стипендия според тези критерии можете да видите тук.

май 1, 2013