background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2014 » юни

Нашите ученици за поредна година доказаха, че Профилирана гимназия „Найден Геров“ гр.Лом е едно от трите училища в област Монтана, които предлагат най-добро образование. За осемте години, за които водим статистика за резултатите от матурите след 12 клас, нашето училище неизменно е на първо място в ломска община и е винаги в челната тройка на училищата в областната класация, със значителна преднина пред останалите ломски училища.

И тази година не прави изключение – с „много добър“ 5.13 осреднен успех от двете матури се нареждаме на второ място в областта, изпреварвайки дори такова уважавано училище като ГПЧЕ „П.Богдан“  – гр.Монтана. Е, не успяхме да задържим първото място от миналата година, но пък и конкуренцията си я бива :-)

Този наш успех е показателен и за още нещо – че в нашето училище всички ученици получават една добра подготовка, независимо какви са били постиженията им в основните училища. Защото няма как такъв резултат да бъде постигнат с шепа отличници. (още…)

юни 17, 2014