background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2016

до представителите на родителите,
избрани на родителските срещи
в хода на процедурата по създаване на обществен съвет
към Профилирана гимназия „Найден Геров

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

         Уведомявам ви, че събранието на представителите на родителите за избор на редовни и резервни членове на обществения съвет към ПГ „Н. Геров” (втори и последен етап в процедурата по създаване на обществения съвет съгласно чл.7 – 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата) ще бъде проведено от 18:00 часа на 15.12.2016г. в заседателната зала на втория етаж в сградата на гимназията.

Участието ви в събранието е наложително и много важно – без него конструирането на обществения съвет няма да е възможно.

Теодор Йончев
директор

декември 9, 2016

Уважаеми родители,

Съгласно изискване на Закона за предучилищното и училищното образование към всички детски градини и училища в България се създава институцията „Обществен съвет”. Обществените съвети ще играят съществена роля за подкрепата и сътрудничеството между образователните институции, родителите, неправителствените организации и финансиращите образованието органи, но ще заемат и важно място в контрола върху дейността на образователните институции.

Поради това и в изпълнение на чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, каня всички вас да участвате в родителска среща на паралелката, в която се обучава Вашето дете. Мястото и подробностите по провеждането на тази среща можете да видите на страницата на обществения съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров”.

Теодор Йончев, директор

ноември 25, 2016

Ето че лятото се изтърколи и дойде време да се срещнем пак в нашето училище – така познато и все пак малко променено. :-) Новата учебна година ще бъде открита на 15-ти септември в 13:00 часа пред сградата на гимназията. Заповядайте, очакваме ви!

660_2043648a1e6a605551d11fc9d5e309d8

септември 13, 2016

И тази година учениците ни потвърдиха убеждението ни, че Профилирана гимназия „Найден Геров“ гр.Лом е едно от трите училища в област Монтана, които могат да предложат най-добро образование за вашите деца. Въпреки по-слабите резултати спрямо минали години (общо за всички училища за областта, не само за нас), гимназията е отново на 3-то място, изоставайки само с 8 стотни от ПМГ „Св.Климент Охридски“ – гр.Монтана. За всички години, откакто водим статистика за резултатите от матурите след 12 клас, нашето училище неизменно е на първо място в ломска община и е винаги в челната тройка на училищата в областната класация, със значителна преднина пред останалите ломски училища.

Този наш успех е показателен и за още нещо – че в нашето училище всички ученици получават една добра подготовка. Защото няма как такъв резултат да бъде постигнат с шепа отличници. Да, наистина, в нашето училище имаме много изявени и талантливи ученици – успехите, които жънем в национални състезания и участията ни в университетски конференции доказват това. Но освен това имаме и учители, които са професионалисти в своята област и обичат това, което правят. Така че те могат да направят учебния материал разбираем, а ученето – интересно и увлекателно.  Което пък мотивира и учениците да работят и да ги амбицира да търсят една по-добра професионална изява на своите възможности. Това е истинската причина всички наши ученици да имат самочувствие, да могат и да успяват – и докато учат, и в живота след това (което се доказва и от големия процент на наши ученици, продължили следването си във ВУЗ – у нас или в чужбина).

Влизането в нашето училище не е трудно, ученето тук е приятно и ползотворно и накрая ви е гарантирано, че ще завършите с един добър резултат. Ние вярваме в качествата на нашите ученици и затова можем да си позволим лукса да се отнасяме приятелски с тях. Затова и те никога не ни разочароват.

юли 3, 2016

На 18 юни 2016г. в сградата на SAP Labs България се проведе първият Фестивал по роботика, организиран в рамките на програма „Роботика за България“. По време на събитието 22 отбора, 130 ученици и над 35 учители-ментори от 17 училища от цялата страна, подкрепени по програмата представиха своя екип, разработения изследователски проект и робота си. Всеки отбор беше оценяван от жури по направления за робо-дизайн, робо-игра, отборна игра и представяне на проекта.

Нашите ученици на масата в изложението, където представяха отбора си, училището и града

Нашите ученици на масата в изложението, където представяха отбора си, училището и града

Профилирана гимназия „Найден Геров“ участва в програмата с отбора CyberBuilders със състезатели Цветелин Каменов – 9 клас, Ивелина Кръстева, Божидар Кадамяр, Ростислав Димитров – 10 клас, Виктория Габровска – 7 клас, Мартин Пламенов, Цветомил Костов – 11 клас. Ментори на отборите са преподавателите по информатика и ИТ инж. Данаил Трайчев и математика и ИТ Марияна Кадамяр. (още…)

юни 19, 2016

Следваща страница »