background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2016 » април

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 18 и 20 май т.г. в сградата на ПГ „Найден Геров” ще се проведат държавните зрелостни изпити – сесия май-юни – на учебната 2015/2016 година. В гимназията изпити ще полагат ученици от ПГХЗ – Лом, ПГПТ – Лом, III СОУ – Лом и Гимназия Вълчедръм.

Съгласно чл. 29 от Наредба № 3/2004г. за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити при провеждането на матурите имат право да присъстват като наблюдатели до трима представители на родителите на ученици от Х и XI клас от училището, което провежда изпитите. Такива представители обаче не могат да бъдат:

 • родителите на зрелостници;
 • лицата, които извършват образователни услуги на зрелостници;
 • лица със специалност, съответстваща на учебния предмет, по който се държи държавен зрелостен изпит (в нашия случай – български език и литература и география и икономика)

Липсата на горните обстоятелства се удостоверява с декларация по образец.

Представителите на родителите имат следните права:

 1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;
 2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;
 3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;
 4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
 5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;
 6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
 7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.
 8. Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Тези от вас, които желаят да присъстват при провеждането на държавните зрелостни изпити в ПГ „Найден Геров”, могат да подадат заявление по образец в срок до 18.04.2016 г. в канцеларията на гимназията, където ще получат и допълнителна информация.

ДИРЕКЦИЯ
на ПГ „Найден Геров”

април 14, 2016