background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2016 » декември

до представителите на родителите,
избрани на родителските срещи
в хода на процедурата по създаване на обществен съвет
към Профилирана гимназия „Найден Геров

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

         Уведомявам ви, че събранието на представителите на родителите за избор на редовни и резервни членове на обществения съвет към ПГ „Н. Геров” (втори и последен етап в процедурата по създаване на обществения съвет съгласно чл.7 – 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата) ще бъде проведено от 18:00 часа на 15.12.2016г. в заседателната зала на втория етаж в сградата на гимназията.

Участието ви в събранието е наложително и много важно – без него конструирането на обществения съвет няма да е възможно.

Теодор Йончев
директор

декември 9, 2016