background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » График на изпитите в самостоятелна форма на обучение (юнска сесия 2017)

На вниманието на всички наши ученици, които ще се явяват на изпити в самостоятелна форма на обучение (юнска сесия) – вижте по-долу датите на изпитите по всеки предмет.

ДАТА ИМЕ ФАМИЛИЯ КЛАС ПРЕДМЕТ
01.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 БЕЛ – ЗП
Биляна Т. Радославова 11
Благой Г. Благоев 11
Илиян Р. Любенов 11
Иван П. Веселинов 12
Цветелина Р. Рангелова 12
02.06.2017 Благой Г. Благоев 11 ФВС – ЗП
Илиян Р. Любенов 11
Биляна Т. Радославова 11
Иван П. Веселинов 12
Цветелина Р. Рангелова 12
05.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 Математика – ЗП
Биляна Т. Радославова 11
Благой Г. Благоев 11
Илиян Р. Любенов 11
Анелия Е. Литова 11
Ангелина Б. Илиева 12
Иван П. Веселинов 12
Илияна Л. Симеонова 12
Цветелина Р. Рангелова 12
07.06.2017 Благой Г. Благоев – английски
ез. (първи чужд)
11 Първи и втори чужд език
Илиян Р. Любенов – френски
ез. (първи чужд)
11
Анелия Е. Литова – немски
(първи чужд)
11
Биляна
Т. Радославова
английски ез. (първи
чужд)
11
Иван П. Веселинов – английски
ез. (първи чужд)
12
Илияна
Л. Симеонова
френски ез. (първи
чужд)
12
Цветелина
Рангелова
френски ез. (първи
чужд)
12
Мирослав
Д. Борисов
немски ез. (втори
чужд)
9
08.06.2017 Благой Г. Георгиев 11 ФВС – ЗИП
Илиян Р. Любенов 11
Иван П. Веселинов 12
Цветелина Рангелова 12
12.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 Информатика – ЗП
12.06.2017 Благой Г. Благоев 11 Информатика – ЗИП

БЕЛ – ЗИП

Илиян Р. Любенов 11
Анелия Е. Литова 11
Илияна Л. Симеонова 12
Иван П. Веселинов 12
Ангелина Б. Илиева 12
13.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 Изобразително изкуство – ЗП
Благой Г. Благоев 11 Изобразително изкуство – ЗИП
Илиян Р. Любенов 11
Биляна Т. Радославова 11
Ангелина Б. Илиева 12
Иван П. Веселинов 12
Цветелина Р. Рангелова 12
15.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 Химия и опазване на околната среда – ЗП
15.06.2017 Ангелина Б. Илиев 12 Химия и опазване на околната среда – ЗИП
15.06.2017 Благой Г. Багоев 11 Математика – ЗИП
Илиян Р. Любенов 11
15.06.2017 Цветелина Р. Рангелова 12 Етика и право – ЗИП
Иван П. Веселинов 12
16.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 Информационни технологии –
ПП
Биляна Т. Радославова 11
16.06.2017 Благой Г. Благоев 11 Информационни технологии – ЗИП
Илиян Р. Любенов 11
16.06.2017 Анелия Е. Литова 11 Философия – ЗИП
Ангелина Б. Илиева 12
Илияна Л. Симеонова 12
Цветелина Р. Рангелова 12
19.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 Физика и астрономия – ЗП
Благой Г. Благоев 11
Илиян Р. Любенов 11
Анелия Е. Литова 11
Биляна Т. Радославова 11
19.06.2017 Иван П. Веселинов 12 Свят и личност
Ангелина Б. Илиева 12
Илияна Л. Симеонова 12
Цветелина Р. Рангелова 12
20.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 История и цивилизация – ЗП
Благой Г. Благоев 11
Илиян Р. Любенов 11
20.06.2017 Биляна Т. Радославова 11 История и цивилизация – ПП
20.06.2017 Анелия Е. Литова 11 История и цивилизация – ЗИП
Иван П. Веселинов 12
Илияна Л. Симеонова 12
22.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 Биология и здравно образование – ЗП
22.06.2017 Биляна Т. Радославова 11 Биология и здравно образование – ПП
22.06.2017 Ангелина Б. Илиева 12 Биология и здравно образование – ЗИП
Цветелина Р. Рангелова 12
23.06.2017 Благой Г. Благоев 11 Философия – ЗП
Илиян Р. Любенов 11
Биляна Т. Радославова 11
26.06.2017 Мирослав Д. Борисов 9 География и икономика – ЗП
Благой Г. Благоев 11
Илиян Р. Любенов 11
26.06.2017 Биляна Т. Радославова 11 География и икономика – ПП
26.06.2017 Анелия Е. Литова 11 География и икономика – ЗИП
Иван П. Веселинов 11
Цветелина Р. Рангелова 11

Пожелаваме ви успех на изпитите! Ако имате въпроси, свържете се с нас.

май 26, 2017