background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » График на изпитите в самостоятелна форма на обучение (юнска сесия 2018)

На вниманието на всички наши ученици, които ще се явяват на изпити в самостоятелна форма на обучение (юнска сесия) – вижте по-долу датите на изпитите по всеки предмет.

УЧЕБНИ
ПРЕДМЕТИ
IX клас XI клас формат на
изпита –
части
учебна форма дата учебна форма дата
Български език и литература ЗП 05.06.2018г. писмен
Английски език ЗП 18.06.2018г. писмен
и устен
Немски език писмен
и устен
Математика ЗП 12.06.2018г. писмен
Информатика писмен и
практически
ИТ ЗПП 20.06.2017г. писмен
и практически
История и цивилизация ЗПП 11.06.2018г. писмен
География и икономика ЗПП 14.06.2018г. писмен
Философски цикъл ЗП 06.06.2018г. писмен
Биология и здравно образование ЗПП 22.06.2018г. писмен
Физика и астрономия ЗП 15.06.2018г. ЗП 15.06.2018г. писмен
Химия и опазване на околната среда писмен
Музика ЗИП 07.06.2018г. писмен
Изобразително изкуство ЗИП 13.06.2018г. писмен
Физическо възпитание и спорт ЗП 08.06.2018г. практически

Пожелаваме ви успех на изпитите! Ако имате въпроси, свържете се с нас.

декември 1, 2017