background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ за учебната 2018 / 2019 година

За следващата учебна година Профилирана гимназия „Найден Геров“ обявява прием на ученици със завършено основно образование (седми клас), както следва:

  • 1 английска паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 26 места;
  • 1 английска паралелка с профил „Природни науки“ – 26 места.

План-приемът е утвърден със заповед № РД-05-164/29.03.2018г. на Началника на РУО

Кандидатстването се извършва с резултатите от Националното външно оценяване (НВО) по БЕЛ и по математика и с:

  • за профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – оценките по ИТ и по ЧЕ (английски език) от свидетелството за завършено основно образование;
  • за профил „Природни науки“ – оценките по биология и здравно образование и БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРИЕМА

Дейност Място Срок
1.Провеждане на тестовете (НВО) по:
– български език и литература
– математика
в училището, в което кандидатът завършва седми клас 21.05.2018г.
23.05.2018г.
2.Обявяване на резултатите от положените изпити (НВО) в училището, в което кандидатът завършва седми клас до 06.06.2018г. вкл.
3.Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите от училището, в което кандидатът завършва седми клас 13 – 19.06.2018г.
4.Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016г. в училището- гнездо 20 – 26.06.2018г.
5.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
до 03.07.2018г.
6.Записване на учениците, приети на първи етап на класиране и приемане на заявления за участие във втори етап на класиране стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
04-06.07.2018г.
7.Обявяване на списъците със записаните ученици на първи етап на класиране и свободните места стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
06.07.2018г.
8.Обявяване на списъците с приетите ученици на втория етап на класиране стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
до 12.07.2018г.
9.Записване на учениците, приети на втори етап на класиране стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
13-17.07.2018г.
10.Обявявяване на списъците със записаните ученици на втори етап на класиране и свободните места стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
19.07.2017г.
11.Подаване на документи за участие в трети етап на класиране стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
20-24.07.2018г.
12.Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
до 26.07.2018г.
13.Записване на учениците, приети на трети етап на класиране стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
27-30.07.2018г.
14.Обявяване на списъците със записаните ученици след трети етап на класиране и свободните места стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
02.08.2018г.
15.Приемане на документи за попълване на свободните места след записването на учениците, приети на трети етап на класиране стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
06.08. – 05.09.2018г. (без почивните дни)
16.Обявяване на списъците с приетите ученици за попълване на свободните места стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
05.09.2018г.
17.Записване на учениците, приети за попълване на свободните места стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
07.-11.09.2018г.
18.Обявяване на окончателните списъци с всички записани ученици по профили стая № 103
в ПГ „Н.Геров“
11.09.2018г.

Информацията, която кандидатите могат да получат в стая № 103 в гимназията, ще бъде изнесена и на таблото до главния вход на сградата.

Във връзка с осъществяването на приема на ученици за учебната 2018/2019 година Профилирана гимназия „Н. Геров“ ще проведе две срещи със седмокласници и техните родители:

  1. На 04. юни 2018г. от 18.00 часа – за запознаване на седмокласниците и родителите им с условията на обучение в гимназията и за дискутиране на всякакви въпроси във връзка с приема;
  2. На 05. септември 2018г. от 18.00 часа – за уточняване и вземане предвид предпочитанията на новоприетите ученици и родителите им относно учебните планове на паралелките.

Не пропускайте това – то е важно за Вас!
За избора Ви, за обучението Ви, за бъдещето Ви!

април 16, 2018