background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » Важно за проект „Твоят час“ !

По повод проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“ Екипът за организиране и управление на проекта е подготвил електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

Анкетите са анонимни, могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г. и са достъпни на следните електронни адреси:

Анкета за учениците:

http://tvoiatchas.mon.bg/StudentsQuestionnaire.aspx

Анкета за родителите:

http://tvoiatchas.mon.bg/ParentsQuestionnaire.aspx

Анкета за членовете на съвета „Твоят час“:

http://tvoiatchas.mon.bg/AdvisoryQuestionnaire.aspx

Информацията за анкетите и електронните адреси са публикувани и в секция „Съобщения“ в Информационната система за управление на проекта.

Призоваваме всички ученици, участници в проект „Твоят час“,

и техните родители да се включат в попълването на анкетите!

май 31, 2018