background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

(редовна юнска и юлска сесия 2018)

На вниманието на всички наши ученици, които ще се явяват на изпити в самостоятелна форма на обучение (юнска сесия) – вижте по-долу датите на изпитите по всеки предмет.

УЧЕБНИ
ПРЕДМЕТИ
IX клас XI клас формат на
изпита –
части
учебна форма дата учебна форма дата
Български език и литература ЗП 05.06.2018г. писмен
Английски език ЗП 18.06.2018г. писмен
и устен
Немски език  ЗП 18.06.2018 писмен
и устен
Математика ЗП 12.06.2018г. писмен
Информатика писмен и
практически
ИТ ЗПП 20.06.2017г. писмен
и практически
История и цивилизация ЗПП 11.06.2018г. писмен
География и икономика ЗПП 14.06.2018г. писмен
Философски цикъл ЗП 06.06.2018г. писмен
Биология и здравно образование ЗПП 22.06.2018г. писмен
Физика и астрономия ЗП 15.06.2018г. ЗП 15.06.2018г. писмен
Химия и опазване на околната среда писмен
Музика ЗИП 07.06.2018г. писмен
Изобразително изкуство ЗИП 13.06.2018г. писмен
Физическо възпитание и спорт ЗП 08.06.2018г. практически

ГРАФИК
за провеждане на поправителни изпити – юлска сесия
самостоятелна форма на обучение
учебна 2017/2018 година

ДАТА ЧАС МЯСТО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ и УЧЕБНА ФОРМА ВИД / ЧАСТИ на ИЗПИТА
02.07.2018 10.00 кабинет 111 Биология и здравно образование (ЗПП) писмен
02.07.2018 14.00 кабинет 111 Изобразително изкуство (ЗИП) писмен
03.07.2018 10.00 кабинет 202 Информационни технологии (ЗПП) писмен и практически
04.07.2018 10.00 кабинет 111 Математика писмен
04.07.2018 14.00 игрище Физическо възпитание и спорт (ЗП) практически
05.07.2018 10.00 кабинет 111 Английски език (ЗП) писмен и устен
06.07.2018 10.00 кабинет 111 Български език и литература (ЗП) писмен
06.07.2018 14.00 кабинет 111 География и икономика (ЗПП) писмен
09.07.2018 10.00 кабинет 111 Физика и астрономия (ЗП) писмен
09.07.2018 14.00 кабинет 111 Музика (ЗИП) писмен
10.07.2018 10.00 кабинет 111 История и цивилизация (ЗПП) писмен
10.07.2018 14.00 кабинет 111 Философия (ЗП) писмен

Пожелаваме ви успех на изпитите! Ако имате въпроси, свържете се с нас.

юни 25, 2018