background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » ГРАФИК за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение

(септемврийска редовна и поправителна сесия)

На вниманието на всички наши ученици, които ще се явяват на изпити в септемврийската сесия – вижте датите на изпитите по всеки предмет:

Учебни предмети Х клас XI клас XII κлас
уч.
форма
дата уч.
форма
дата уч.
форма
дата
Български език и литература ЗП 18.09 ЗП 04.09 ЗП 18.09
Английски език – първи чужд ЗП 19.09 ЗП 11.09 ЗП 19.09
Немски език – втори чужд ЗП 20.09
Математика ПП 25.09 ЗП 07.09 ЗП 25.09
Информатика ЗП 26.09
Информационни технологии ПП 27.09 ПП 10.09 ПП 27.09
История и цивилизация ЗП 28.09 ПП 05.09 ПП 28.09
География и икономика ЗП 01.10 ПП 12.09 ПП 01.10
Етика и право ЗП 02.10
Философия ЗП 13.09
Свят и личност ЗП 02.10
Биология и здравно образование ЗП 03.10 ПП 14.09 ПП 03.10
Физика и астрономия ЗП 04.10 ЗП 10.09
Химия и опазване на окол.среда ЗП 05.10
Музика ЗИП 05.09* ЗИП 04.10
Изобразително изкуство ЗИП 04.09* ЗИП 05.10
Физическо възпитание и спорт ЗП 08.10 ЗП 07.09* ЗП 08.10

Уточнения:

  • Изпитите за Х и XII клас са в редовна сесия, а изпитите за XI клас – в поправителна.
  • Изпитите по чужд език се провеждат с писмена и устна част;
  • изпитите по информатика и ИТ – с писмена и практическа част;
  • изпитът по ФВС е само практически;
  • останалите изпити са писмени.
  • Всички дати за изпити са през септември и октомври 2018 година
  • Изпитите се провеждат от 10.00 часа, с изключение на означените със звездичка, които се провеждат от 14 часа.
  • Писмените изпити се провеждат в зала 111, практическата част – в кабинет 202 (по ФВС – на
    игрището), а устната част – по указание на изпитващата комисия.

август 7, 2018