background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Неучебни дни и важни дати » График на изпити за дневна форма на обучение (септемврийска сесия)

На вниманието на всички наши ученици, които са в дневна форма на обучение – графикът за провеждане на изпитите от поправителната септемврийска сесия на учебната 2018/2019 година е:

Дата Учебен предмет и вид подготовка Изпит за: Вид / части на изпита
03.09.2019 БЕЛ (ЗП) 8, 11 и 12 кл. поправителен писмен
03.09.2019 Химия и ООС (ИУЧ) 9 кл. поправителен писмен
05.09.2019 История и цивилизация/и (ЗП) 11 и 12 кл. поправителен писмен
09.09.2019 Английски език (ЗП и ЗУЧ) 9 и 11 кл. поправителен писмен и устен
10.09.2019 Немски език (ЗП и ЗУЧ) 9 и 11 кл. поправителен писмен и устен
11.09.2019 Математика (ЗПП ЗУЧ) 9 и 11 кл. поправителен писмен
12.09.2019 География и икономика (ЗУЧ) 9 и 12 кл. поправителен писмен
12.09.2019 Философия (ЗП) 11 кл. поправителен писмен
13.09.2019 Биология и ЗО (ЗП) 11 кл. поправителен писмен
13.09.2019 Физика и астрономия (ЗПП) 12 кл. поправителен писмен
13.09.2019 Химия и ООС (ЗУЧ) 9 кл. поправителен писмен

Забележка: Всички изпити се провеждат в кабинет № 111 (кабинет по химия) и започват от 10.00 часа. Учениците следва да се явят минимум 10 минути преди началото на изпита за инструктаж.

август 19, 2019