background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Неучебни дни и важни дати » График на изпити за самостоятелна форма на обучение (септемврийска сесия)

На вниманието на всички наши ученици, които са в самостоятелна форма на обучение – графикът за провеждане на изпитите от поправителната септемврийска сесия на учебната 2018/2019 година е:

Дата Учебен предмет и вид подготовка Изпит за: Вид / части на изпита
03.09.2019 БЕЛ (ЗП) 12 кл. опр.год.оцен. писмен
03.09.2019 Химия и ООС (ЗП) 10 кл. опр.год.оцен. писмен
05.09.2019 История и цивилизация (ЗП и ЗПП) 12 кл. опр.год.оцен. писмен
09.09.2019 Английски език (ЗП) 11 кл. опр.год.оцен. писмен и устен
10.09.2019 Свят и личност (ЗП) 12 кл. опр.год.оцен. писмен и устен
11.09.2019 Математика (ЗП) 12 кл. опр.год.оцен. писмен
11.09.2019 Информатика (ЗПП) 12 кл. опр.год.оцен. писмен и практ.
12.09.2019 География и икономика (ЗП) 12 кл. опр.год.оцен. писмен
12.09.2019 Музика (ЗП) 12 кл. опр.год.оцен. писмен
13.09.2019 Физика и астрономия (ЗПП) 12 кл. опр.год.оцен. писмен

Забележка: Всички изпити се провеждат в кабинет № 111 (кабинет по химия) и започват от 10.00 часа. Учениците следва да се явят минимум 10 минути преди началото на изпита за инструктаж.

август 19, 2019