background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2019 » септември

ГРАФИК
за провеждане на консултации от преподавателите
през учебната 2019 / 2020 година

Това са графиците на часовете за консултации, когато сме първа смяна на училище. Добре е да уведомите предварително съответния преподавател, за да ви има в предвид и за да не чакате, ако тогава той има уговорка за консултации и с други ученици.

Преподавател ден нач.час място
1 Теодор Йончев понеделник 14:30 дирекция
2 Даниела Борисова понеделник 14:30 учителска стая
3 Нели Кирилова понеделник 14:30 учителска стая
4 Росинка Димитрова понеделник 14:30 учителска стая
5 Стефка Караиванова понеделник 14:30 учителска стая
6 Десислава Владимирова понеделник 14:30 учителска стая
7 Огняна Найденова понеделник 14:30 учителска стая
8 Светла Георгиева понеделник 14:30 учителска стая
9 Ирина Валериева понеделник 14:30 учителска стая
10 Румяна Здравкова понеделник 14:30 учителска стая
11 Антония Борисова вторник 14:30 учителска стая
12 Марияна Кадамяр понеделник 14:30 учителска стая
13 Ирена Александрова понеделник 14:30 учителска стая
14 Димитрана Методиева понеделник 14:30 учителска стая
15 Данаил Трайчев вторник 14:30 ст. 210
16 Емилия Христова понеделник 14:30 учителска стая
17 Валя Симеонова понеделник 14:30 учителска стая
18 Румяна Цветева понеделник 14:30 учителска стая
19 Ани Манойлова понеделник 14:30 учителска стая
20 Даниела Младенова понеделник 14:30 учителска стая
21 Кирил Апостолов понеделник 14:30 учителска стая
22 Николай Младенов понеделник 14:30 салон ФВС
23 Светлин Георгиев понеделник 14:30 салон ФВС
24 Калиопа Петрова понеделник 14:30 учителска стая

 

септември 15, 2019