background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2019 » октомври

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно изискване на Закона за предучилищното и училищното образование към всички детски градини и училища в България е създадена институцията „Обществен съвет”. Тригодишният мандат на първия състав на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров“ изтича в края на месец декември т.г.

(още…)

октомври 25, 2019