background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2020 » януари

През изминалата седмица в профилирана гимназия ,,Найден Геров” се проведе състезание ,,Безопасност на движението“. В него се включиха учениците от десети клас. Състезанието беше на два кръга. Първият кръг беше викторина, която съдържаше въпроси, а вторият кръг беше игра, в която участниците трябваше да приложат научените правила: (още…)

януари 22, 2020

Дирекцията на Профилирана гимназия „Найден Геров“ кани представител/и на Обществения съвет за вземе/вземат участие в Общо събрание за отчитане на финансовата 2019г. , което ще се проведе на 13.01.2020г. от 14.30 часа в учителската стая. Отчетните документи и обяснителната записка са на разположение при гл. счетоводител на гимназията.

януари 9, 2020