background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » ПОКАНА

Дирекцията на Профилирана гимназия „Найден Геров“ кани представител/и на Обществения съвет за вземе/вземат участие в Общо събрание за отчитане на финансовата 2019г. , което ще се проведе на 13.01.2020г. от 14.30 часа в учителската стая. Отчетните документи и обяснителната записка са на разположение при гл. счетоводител на гимназията.

януари 9, 2020