background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Профилирана гимназия „Найден Геров“ съобщава на своите ученици, че след приключването на грипната ваканция (16.03.2020 г.) учебните занятия ще продължат в дистанционна форма чрез групите на паралелките във фейсбук съгласно съществуващото седмично разписание на часовете – всеки ден за всяка паралелка или група ще се провеждат дистанционни занятия само по учебните предмети (без ФВС), включени в утвърденото седмично разписание за този ден.

Конкретни указания за работата по всеки учебен предмет учениците ще получат от преподавателите в групите на паралелките.

март 14, 2020