background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2020 » септември

Уважаеми ученици, колеги и родители, за ваше удобство и с цел по-добра информираност създадохме нова категория в сайта, която да обединява всички новини и документи по темата COVID-19. Там можете да откриете и плана за организация на работата в Профилирана гимназия „Н. Геров“ в условията на COVID-19. Молим да се запознаете с него, тъй като той внася много нови правила и ограничения, които ще са в сила през учебната 2020/2021 година.

септември 3, 2020