background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2021

Уважаеми родители и ученици, от утре 13.10.2021 г. до 26.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас! Часовете ще се провеждат в електронна среда, в платформата Google Clasroom, съгласно утвърденото седмично разписание на учебните часове.

12 клас ще продължат присъственото си обучение в сградата на училището по установената програма за първия учебен срок.

октомври 12, 2021

На 04.10.2021 г. доц. д-р Георги Железов от Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН и проф. д-р Алексей Бендерев от Геологически институт – БАН гостуваха на Профилирана гимназия „Найден Геров“. В срещата взеха участие ученици от всички паралелки – профил „Природни науки“ на Профилирана гимназия „Найден Геров“ – гр. Лом и техния преподавател – старши учител по биология и здравно образование – г-жа Румяна Цветева. На срещата бяха представени дейността и резултатите по проект „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“.

(още…)

октомври 7, 2021

На основание чл. 257, 258 и 259 от ЗПУО,  чл.40а (2) от Наредба № 10/01.09.2016г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование във връзка с чл. 105 (5) и чл.115а (1) от ЗПУО, писмо с Изх. №19-560/ 29.09.2021г. на РЗИ-Монтана за карантиниране на учениците от 12 а клас за срок от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., както и заповед на директора на ПГ „Найден Геров“ № УД- 276/ 29.09.2021г.

Присъственият учебен процес за 12а клас е временно преустановен и за учебните дни през периода на карантината от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., включително, ще се провежда в ОРЕС съгласно изискванията в указанията на МОН за организиране на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението в ОРЕС през посочените дни ще се провежда синхронно, чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии в платформата Google Classroom, съгласно действащото седмично разписание на учебните часове.

септември 30, 2021

На 04.10.2021 г. от 14.00 часа в Дунавски парк ще се проведе публична демонстрация за представяне на дейността и резултатите по проект „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“. (още…)

септември 27, 2021

ГРАФИК
за провеждане на консултации от преподавателите
през учебната 2021 / 2022 година

Добре е да уведомите предварително съответния преподавател, за да ви има в предвид и за да не чакате излишно, ако той има уговорка за консултации и с други ученици по това време.

Преподавател ден нач.час място
1 Румяна Здравкова понеделник 14:30 дирекция
2 Даниела Борисова понеделник 14:30 дирекция
3 Росинка Димитрова понеделник 14:30  стая 111
4 Пепка Крумува понеделник 14:30 учителска стая
5 Стефка Караиванова понеделник 14:30 стая 106
6 Десислава Владимирова понеделник 14:30 стая 102
7 Огняна Найденова понеделник 14:30 учителска стая
8 Светла Георгиева понеделник 14:30 учителска стая
9 Ирина Валериева понеделник 14:30 учителска стая
10 Антония Борисова понеделник 14:30 стая 308
11 Марияна Кадамяр понеделник 14:30 стая 301
12 Ирена Александрова понеделник 14:30 стая 101
13 Димитрана Методиева понеделник 14:30 стая 202
14 Данаил Трайчев понеделник 14:30 стая 201
15 Емилия Христова понеделник 14:30 стая 110
16 Румяна Цветева понеделник 14:30 стая 309
17 Ани Манойлова понеделник 14:30 стая 302
18 Даниела Младенова понеделник 14:30 стая 209
19 Николай Младенов понеделник 14:30 стая 210
20 Светлин Георгиев понеделник 14:30 учителска стая
21 Валентин Йончев вторник 14:30 учителска стая

септември 15, 2021

Следваща страница »