background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2021 » юни

Можете да разгледате обобщените резултати от НВО за 10 клас, където те са сравнени със средните за областта и страната. Нашите ученици, както винаги, са се справили отлично – със средни резултати много над тези в областта и страната (по математика и БЕЛ, съответно). Поздравления за усилията, положени от учениците и преподавателите, които са ги подготвяли!

юни 30, 2021

На вниманието на всички заинтересувани ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение: график на поправителни изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение, юлска сесия на 2021 г. Успех!

юни 30, 2021