background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2021 » август

На вниманието на учениците, които имат останали невзети изпити – можете да видите датите, на които да се явите в графиците за септемврийската сесия на 2021 година за поправителни изпити и за определяне на годишна оценка.

август 24, 2021

На вниманието на родителите на бъдещи осмокласници: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. (още…)

август 6, 2021