background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » Еднократна помощ за учениците в 8 клас

На вниманието на родителите на бъдещи осмокласници: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.

Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация до дирекция „Социално подпомагане“. Заявлението се подава след записване на детето в 1/УШ клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Може да бъде подадено и по електронен път през https://edelivery.egov.bg/. За повече подробности вижте в прикачения файл и писмото от ДАЕУ.

август 6, 2021