background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2021 » септември

На основание чл. 257, 258 и 259 от ЗПУО,  чл.40а (2) от Наредба № 10/01.09.2016г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование във връзка с чл. 105 (5) и чл.115а (1) от ЗПУО, писмо с Изх. №19-560/ 29.09.2021г. на РЗИ-Монтана за карантиниране на учениците от 12 а клас за срок от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., както и заповед на директора на ПГ „Найден Геров“ № УД- 276/ 29.09.2021г.

Присъственият учебен процес за 12а клас е временно преустановен и за учебните дни през периода на карантината от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., включително, ще се провежда в ОРЕС съгласно изискванията в указанията на МОН за организиране на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението в ОРЕС през посочените дни ще се провежда синхронно, чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии в платформата Google Classroom, съгласно действащото седмично разписание на учебните часове.

септември 30, 2021

На 04.10.2021 г. от 14.00 часа в Дунавски парк ще се проведе публична демонстрация за представяне на дейността и резултатите по проект „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“. (още…)

септември 27, 2021

ГРАФИК
за провеждане на консултации от преподавателите
през учебната 2021 / 2022 година

Добре е да уведомите предварително съответния преподавател, за да ви има в предвид и за да не чакате излишно, ако той има уговорка за консултации и с други ученици по това време.

Преподавател ден нач.час място
1 Румяна Здравкова понеделник 14:30 дирекция
2 Даниела Борисова понеделник 14:30 дирекция
3 Росинка Димитрова понеделник 14:30  стая 111
4 Пепка Крумува понеделник 14:30 учителска стая
5 Стефка Караиванова понеделник 14:30 стая 106
6 Десислава Владимирова понеделник 14:30 стая 102
7 Огняна Найденова понеделник 14:30 учителска стая
8 Светла Георгиева понеделник 14:30 учителска стая
9 Ирина Валериева понеделник 14:30 учителска стая
10 Антония Борисова понеделник 14:30 стая 308
11 Марияна Кадамяр понеделник 14:30 стая 301
12 Ирена Александрова понеделник 14:30 стая 101
13 Димитрана Методиева понеделник 14:30 стая 202
14 Данаил Трайчев понеделник 14:30 стая 201
15 Емилия Христова понеделник 14:30 стая 110
16 Румяна Цветева понеделник 14:30 стая 309
17 Ани Манойлова понеделник 14:30 стая 302
18 Даниела Младенова понеделник 14:30 стая 209
19 Николай Младенов понеделник 14:30 стая 210
20 Светлин Георгиев понеделник 14:30 учителска стая
21 Валентин Йончев вторник 14:30 учителска стая

септември 15, 2021

Скъпи ученици, драги родители,

Тържеството по случай откриването на новата учебна година ще се състои на 15 септември 2021 година от 8:30 часа в двора на Първо основно училище. Тържествената част е за учениците от 8 клас. Останалите ученици (от 9 до 12 клас) да заемат местата си в класните стаи от 9:00 часа.

За началото на учебната година са взети всички противоепидемични мерки. Носенето на маски в сградата на училището е задължително за всички ученици и учители. Нека заедно да направим училището една малко по-защитена среда.

Успешна нова учебна година!

септември 14, 2021

Телерик Училищна АкадемияКандидатстването става онлайн до 10 октомври и не изисква предишни познания в областта

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви старта на приема за учебната 2021-2022 година. Покривайки над 95% от областите в България, над 2600 деца и младежи в 1-12 клас ще имат възможност да вземат участие в 130 школи в 41 населени места. Ученици в 8-12 клас ще имат възможност да се обучават в безплатна школа по уеб програмиране в Лом. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 10 октомври и не изисква предишни ИТ познания.

Обучението започва в края на октомври и ще се провежда до юли 2022 г., а форматът му (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмата е с продължителност 100 учебни часа и в Лом се реализира в сътрудничество с ПГ „Найден Геров“ и с подкрепата на Radzen.

(още…)

септември 8, 2021