background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2021 » септември

На основание чл. 257, 258 и 259 от ЗПУО,  чл.40а (2) от Наредба № 10/01.09.2016г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование във връзка с чл. 105 (5) и чл.115а (1) от ЗПУО, писмо с Изх. №19-560/ 29.09.2021г. на РЗИ-Монтана за карантиниране на учениците от 12 а клас за срок от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., както и заповед на директора на ПГ „Найден Геров“ № УД- 276/ 29.09.2021г.

Присъственият учебен процес за 12а клас е временно преустановен и за учебните дни през периода на карантината от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., включително, ще се провежда в ОРЕС съгласно изискванията в указанията на МОН за организиране на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението в ОРЕС през посочените дни ще се провежда синхронно, чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии в платформата Google Classroom, съгласно действащото седмично разписание на учебните часове.

септември 30, 2021

На 04.10.2021 г. от 14.00 часа в Дунавски парк ще се проведе публична демонстрация за представяне на дейността и резултатите по проект „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“. (още…)

септември 27, 2021

Скъпи ученици, драги родители,

Тържеството по случай откриването на новата учебна година ще се състои на 15 септември 2021 година от 8:30 часа в двора на Първо основно училище. Тържествената част е за учениците от 8 клас. Останалите ученици (от 9 до 12 клас) да заемат местата си в класните стаи от 9:00 часа.

За началото на учебната година са взети всички противоепидемични мерки. Носенето на маски в сградата на училището е задължително за всички ученици и учители. Нека заедно да направим училището една малко по-защитена среда.

Успешна нова учебна година!

септември 14, 2021

Телерик Училищна АкадемияКандидатстването става онлайн до 10 октомври и не изисква предишни познания в областта

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви старта на приема за учебната 2021-2022 година. Покривайки над 95% от областите в България, над 2600 деца и младежи в 1-12 клас ще имат възможност да вземат участие в 130 школи в 41 населени места. Ученици в 8-12 клас ще имат възможност да се обучават в безплатна школа по уеб програмиране в Лом. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 10 октомври и не изисква предишни ИТ познания.

Обучението започва в края на октомври и ще се провежда до юли 2022 г., а форматът му (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмата е с продължителност 100 учебни часа и в Лом се реализира в сътрудничество с ПГ „Найден Геров“ и с подкрепата на Radzen.

(още…)

септември 8, 2021