background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » Публична демонстрация на дейността по проект ТОРОМЕТ

На 04.10.2021 г. от 14.00 часа в Дунавски парк ще се проведе публична демонстрация за представяне на дейността и резултатите по проект „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“. В нея ще вземат участие ученици от всички паралелки – профил „Природни науки“ на Профилирана гимназия „Найден Геров“ – гр. Лом и организацията – изпълнител на проекта – Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН.

Основната цел на срещата е повишаване на информираността и подобряване на ориентацията по отношение на проблемите на околната среда сред младите хора и обществеността на гр. Лом с фокус върху региона на изследване на проекта – Арчаро-Орсойската низина и долините на реките Лом и Огоста.

септември 27, 2021