background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » ВАЖНО за 12а клас!

На основание чл. 257, 258 и 259 от ЗПУО,  чл.40а (2) от Наредба № 10/01.09.2016г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование във връзка с чл. 105 (5) и чл.115а (1) от ЗПУО, писмо с Изх. №19-560/ 29.09.2021г. на РЗИ-Монтана за карантиниране на учениците от 12 а клас за срок от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., както и заповед на директора на ПГ „Найден Геров“ № УД- 276/ 29.09.2021г.

Присъственият учебен процес за 12а клас е временно преустановен и за учебните дни през периода на карантината от 29.09.2021г. до 07.10. 2021г., включително, ще се провежда в ОРЕС съгласно изискванията в указанията на МОН за организиране на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението в ОРЕС през посочените дни ще се провежда синхронно, чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии в платформата Google Classroom, съгласно действащото седмично разписание на учебните часове.

септември 30, 2021