background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2021 » октомври

Уважаеми ученици, колеги и родители, публикуваме новият план за организация на работата в Профилирана гимназия „Н. Геров“ в условията на COVID-19. Молим да се запознаете с него, тъй като той разяснява правилата и ограниченията, които ще са в сила през учебната 2021/2022 година.

Можете да разгледате и насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

октомври 22, 2021

Уважаеми родители и ученици, от утре 13.10.2021 г. до 26.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас! Часовете ще се провеждат в електронна среда, в платформата Google Clasroom, съгласно утвърденото седмично разписание на учебните часове.

12 клас ще продължат присъственото си обучение в сградата на училището по установената програма за първия учебен срок.

октомври 12, 2021

На 04.10.2021 г. доц. д-р Георги Железов от Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН и проф. д-р Алексей Бендерев от Геологически институт – БАН гостуваха на Профилирана гимназия „Найден Геров“. В срещата взеха участие ученици от всички паралелки – профил „Природни науки“ на Профилирана гимназия „Найден Геров“ – гр. Лом и техния преподавател – старши учител по биология и здравно образование – г-жа Румяна Цветева. На срещата бяха представени дейността и резултатите по проект „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“.

(още…)

октомври 7, 2021