background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » Среща на ученици с учени от БАН

На 04.10.2021 г. доц. д-р Георги Железов от Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН и проф. д-р Алексей Бендерев от Геологически институт – БАН гостуваха на Профилирана гимназия „Найден Геров“. В срещата взеха участие ученици от всички паралелки – профил „Природни науки“ на Профилирана гимназия „Найден Геров“ – гр. Лом и техния преподавател – старши учител по биология и здравно образование – г-жа Румяна Цветева. На срещата бяха представени дейността и резултатите по проект „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси (TOPOMEТ)“.

Основната цел е повишаване на информираността и подобряване на ориентацията по отношение на проблемите на околната среда сред младите хора и обществеността на гр. Лом с фокус върху региона на изследване на проекта – Арчаро-Орсойската низина и долините на реките Лом и Огоста. Учените проведоха публична демонстрация на брега на река Дунав, където учениците имаха възможност за практическа работа. Те извършиха пробонабиране и химичен анализ на водите на реката. Пробите бяха взети от различни нейни участъци. С помощта на специална апаратура и под вещото наблюдение на учените, младите биолозите измериха следните показатели на водата – рН, цвят, температура, електропроводимост, неразтворени вещества, разтворен кислород и др.

На основание анализа на резултатите направиха заключение, че река Дунав в участъка на гр. Лом може да бъде оценена в добро химично състояние. За финал доц. д-р Георги Железов и проф. д-р Алексей Бендерев се срещнаха и с директора на ПГ „Найден Геров“ – г-жа Румяна Здравкова и дариха на училищната библиотека ценни книги и карти.

октомври 7, 2021