background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » Преустановяване на присъствените занятия за 8-11 клас

Уважаеми родители и ученици, от утре 13.10.2021 г. до 26.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас! Часовете ще се провеждат в електронна среда, в платформата Google Clasroom, съгласно утвърденото седмично разписание на учебните часове.

12 клас ще продължат присъственото си обучение в сградата на училището по установената програма за първия учебен срок.

октомври 12, 2021