background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » COVID-19 » Продължава обучението в електронна среда

Към настоящия момент все още нямаме официална заповед или указания за преминаване на учениците от ОРЕС към присъствено обучение, но съгласно Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването и на база достигнатите нива на 14-дневна заболеваемост на населението в община Лом , обучението ще продължи  да се провежда от разстояние. При промяна на обстановката ще ви уведомим своевременно.

ноември 2, 2021