background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » Онлайн родителска среща

На 29 ноември 2021 год. от 18:00 ще се проведе онлайн родителска среща на всички класове. Класните ръководители са дали инструкции на учениците си как да стане. Ще се проведе в класните стаи и с онлайн профилите на учениците.

ноември 26, 2021