background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2022 » януари

От 4.01.2022г.всички ученици с подадени декларации за съгласие с тестване, както и тези със зелен сертификат ще са в присъствено обучение със спазване на досегашните графици за провеждане на часовете. В сградата ще е включено парното и ще бъде топло. Преди празниците е извършена дезинфекция на всички помещения. Налице е пълна готовност за учебен процес. На 4 януари ще бъде проведено седмичното тестване в първите минути на първия учебен час.

Изразявам огромна благодарност към всички родители на ученици, които доброволно подкрепят провеждането на тестването. Медицинското лице ще бъде на входа на сградата и ще връща ученици с грипоподобни симптоми. До края на януари трябва да бъдат оценени всички ученици и да им бъдат поставени срочни оценки. Краят на първия учебен срок е на 31.01.2022г. На този етап вторият срок ще започне на 2.02.2022г.

януари 3, 2022