background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2022 » юни

Срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ (сесия август-септември) през учебната 2021/2022 е от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г. 

юни 21, 2022

На 27.06 от 17:30 часа в голямата зала на читалище „Постоянство“ групите за занимания по интереси „Управление на роботи“, „Let’s make a film“ и „Баскетбол“ ще излъчат кратки филми за дейността си, като част от концерта „Заедно творим и успяваме“. Дейностите на групите са осъществени по проект BG05M20P001-2.001.-0001 „Подкрепа за успех“ в периода 2019 – 2021 година.

юни 17, 2022

Радостни сме да съобщим, че краткия видео филм за дарителят на ломската гимназия д-р Андрей Георгиев, направен от нашите ученици Алекзандър Владимиров, Любомир Петров и Ивайло Тодоров е спечелил втора награда на Националния ученически конкурс за историческа разработка на тема: „История, патрони и дарители на моето училище“, организиран от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово и Фондация „Радетел“. (още…)

юни 10, 2022