background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » Публично представяне на групи по интереси

На 27.06 от 17:30 часа в голямата зала на читалище „Постоянство“ групите за занимания по интереси „Управление на роботи“, „Let’s make a film“ и „Баскетбол“ ще излъчат кратки филми за дейността си, като част от концерта „Заедно творим и успяваме“. Дейностите на групите са осъществени по проект BG05M20P001-2.001.-0001 „Подкрепа за успех“ в периода 2019 – 2021 година.

юни 17, 2022