background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2022 » юли

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл. 103 от Наредба № 11 (от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците) в подготовката и провеждането на ДЗИ (сесия август-септември) имат право да вземат участие като наблюдатели родители на ученици от училищата, които провеждат държавни зрелостни изпити (с изключение на родители на зрелостници и на родители, които са преподаватели – специалисти по учебните предмети, по които ще се държат държавните зрелостни изпити – за да се избегне конфликт на интереси). Целта е да се осигури прозрачност на процеса на подготовка и провеждане на матурите.

Във връзка с това каним всички родители на наши ученици от Х и XI клас, които проявяват интерес към организацията и протичането на ДЗИ и имат желание да вземат участие, да подадат своите кандидатури в срок до 18 юли 2022 г. в канцеларията на гимназията. На базата на подадените заявления ще бъдат определени съгласно нормативната процедура родителите, които ще участват в подготовката и провеждането на матурите.

Румяна Здравкова
Директор на ПГ „Найден Геров“

юли 12, 2022