background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2023 » април

Уважаеми ученици, обучаващи се в самостоятелна форма по ЗПУО, публикуваме на вашето внимание конспектите за предстоящите изпити за 10 клас:

👉 Конспект Философия (ЗУЧ)

👉 Конспект Изобразително изкуство (ЗУЧ)

👉 Конспект Информационни Технологии (ЗУЧ)

👉 Конспект Немски език

👉 Конспект Информационни Технологии (ИУЧ)

👉 Конспект Английски език (ЗУЧ)

👉 Конспект Английски език (ИУЧ)

👉 Конспект Математика (ЗУЧ)

👉 Конспект Математика (ИУЧ)

👉 Конспект Гeография и икономика (ООП)

👉 Конспект Физика и астрономия (ЗУЧ)

👉 Конспект Български език и литература (ЗУЧ)

👉 Конспект История и цивилизация (ООП)

👉 Конспект Биология и здравно образование

👉 Конспект Химия и опазване на околната среда (ООП)

април 7, 2023