background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2024 » март

Уважаеми зрелостници,

На 26 март 2024 г. от 14:00 часа в Профилирана гимназия „Найден Геров“ ще се проведе стрес-тест със зрелостниците, заявили желание да положат ДЗИ по информатика или информационни технологии.

Задължения на зрелостниците, подали заявление за полагане на ДЗИ по информатика или по информационни технологии преди датата на стрес-теста:

1) Да проверят валидността на акаунта си (например чрез вход в https://edu.mon.bg).

2) В случай на проблем при влизане (съобщение за невалидно потребителско име или парола, изтекъл акаунт и т.н.) да се обърнат за съдействие към директора на училището, в което се обучават/са се обучавали за уточняване на потребителското име или нулиране на паролата.

март 12, 2024