background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2024 » април

Наименование на инвестицията: Изграждане на училищна STEM среда в ПГ „Найден Геров“ – Лом

Номер на договор за финансиране: BG-RRP-1.015-0167-C01

Конкретен краен получател: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

Обща стойност на инвестицията: 248 633.58 лв, от които безвъзмездно финансиране в размер на : 248 633.58 лв.

(още…)

април 29, 2024

Уважаеми зрелостници,

На 23 април 2024 г. от 14:00 часа в Профилирана гимназия „Найден Геров“ ще се проведе втори стрес-тест със зрелостниците, заявили желание да положат ДЗИ по информатика или информационни технологии.

Задължения на зрелостниците, подали заявление за полагане на ДЗИ по информатика или по информационни технологии преди датата на стрес-теста:

1) Да проверят валидността на акаунта си (например чрез вход в https://edu.mon.bg).

2) В случай на проблем при влизане (съобщение за невалидно потребителско име или парола, изтекъл акаунт и т.н.) да се обърнат за съдействие към директора на училището, в което се обучават/са се обучавали за уточняване на потребителското име или нулиране на паролата.

април 18, 2024

Предлагаме на вашето внимание два профила след завършен 7 клас:


април 15, 2024