background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » ДЗИ » Важно съобщение!

На 16.05.2024 г. ще се раздават служебните бележки за допускане до ДЗИ 2024, сесия май-юни.

ГРАФИК

за раздаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

Клас Час Място
12 а  10:30 часа Стая 104
12 б 11:30 часа Стая 104
12 сам. форма 11:30 часа Стая 104
12 мин. години 11:30 часа Стая 104

май 15, 2024