background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Матури

И в новата за всички ситуация на онлайн обучение профилирана гимназия „Найден Геров“ доказа, че предоставя качествено, обективно измеримо и приложимо във всякакви условия добро образование за своите възпитаници! Училището ни отново, за поредна година, е първо в общината и в челната тройка всред училищата от областта по резултат от проведените матури. (още…)

юли 9, 2020

Нашите ученици за поредна година защитиха името и честта на гимназията и доказаха, че в това училище зад високите оценки стои не въздух под налягане, а солидни знания, които могат да бъдат обективно доказани. При тазгодишните резултати от матурите на 12-ти клас гимназията е отново на второ място в класацията на училищата от областта, изпреварвайки дори ПМГ „Св.Климент Охридски“ – гр.Монтана. Поздравления за учениците и учителите в нашето училище за заслужения успех!

През всичките години, откакто водим статистика за резултатите от матурите след 12 клас, профилирана гимназия „Найден Геров“ неизменно е на първо място в ломска община и е винаги в челната тройка на училищата в областната класация, със значителна преднина пред останалите ломски училища. Какво по-добро доказателство за солидност и качество на образованието в едно училище?

Ако искате и вие да станете част от този успешен екип, разгледайте страницата ни за приема тази година и актуалните профили, включени в тазгодишния прием. Например всеизвестно е огромното търсене за софтуерни специалисти и големите заплати, които се дават в този сектор не само в чужбина, а и у нас – вече ще можете да се подготвите за тази професия и при нас. Другите профилите, които предлагаме, също ще ви дадат ценни знания и солидна подготовка за специалности, за които има голямо търсене и приложимост не само в национален, но и в международен мащаб. Доказват го и множеството наши ученици, които продължават обучението си в чужди университети.

От тази година нашите възпитаници имат и още едно предимствомогат да кандидатстват за стипендия за обучение в наши и чужди университети, благодарение на щедрото дарението на наш възпитаник, живял в Америка, за което вероятно сте чули. Това дарение също говори за несъмнените ползи, които е имал той от обучението си тук и доверието, което е изпитвал към гимназията днес.

Фактите говорят сами. Всеки би могъл да се убеди лично в правотата им.

юни 27, 2017

И тази година учениците ни потвърдиха убеждението ни, че Профилирана гимназия „Найден Геров“ гр.Лом е едно от трите училища в област Монтана, които могат да предложат най-добро образование за вашите деца. Въпреки по-слабите резултати спрямо минали години (общо за всички училища за областта, не само за нас), гимназията е отново на 3-то място, изоставайки само с 8 стотни от ПМГ „Св.Климент Охридски“ – гр.Монтана. За всички години, откакто водим статистика за резултатите от матурите след 12 клас, нашето училище неизменно е на първо място в ломска община и е винаги в челната тройка на училищата в областната класация, със значителна преднина пред останалите ломски училища.

Този наш успех е показателен и за още нещо – че в нашето училище всички ученици получават една добра подготовка. Защото няма как такъв резултат да бъде постигнат с шепа отличници. Да, наистина, в нашето училище имаме много изявени и талантливи ученици – успехите, които жънем в национални състезания и участията ни в университетски конференции доказват това. Но освен това имаме и учители, които са професионалисти в своята област и обичат това, което правят. Така че те могат да направят учебния материал разбираем, а ученето – интересно и увлекателно.  Което пък мотивира и учениците да работят и да ги амбицира да търсят една по-добра професионална изява на своите възможности. Това е истинската причина всички наши ученици да имат самочувствие, да могат и да успяват – и докато учат, и в живота след това (което се доказва и от големия процент на наши ученици, продължили следването си във ВУЗ – у нас или в чужбина).

Влизането в нашето училище не е трудно, ученето тук е приятно и ползотворно и накрая ви е гарантирано, че ще завършите с един добър резултат. Ние вярваме в качествата на нашите ученици и затова можем да си позволим лукса да се отнасяме приятелски с тях. Затова и те никога не ни разочароват.

юли 3, 2016

Нашите ученици за поредна година доказаха, че Профилирана гимназия „Найден Геров“ гр.Лом е едно от трите училища в област Монтана, които предлагат най-добро образование. За осемте години, за които водим статистика за резултатите от матурите след 12 клас, нашето училище неизменно е на първо място в ломска община и е винаги в челната тройка на училищата в областната класация, със значителна преднина пред останалите ломски училища.

И тази година не прави изключение – с „много добър“ 5.13 осреднен успех от двете матури се нареждаме на второ място в областта, изпреварвайки дори такова уважавано училище като ГПЧЕ „П.Богдан“  – гр.Монтана. Е, не успяхме да задържим първото място от миналата година, но пък и конкуренцията си я бива :-)

Този наш успех е показателен и за още нещо – че в нашето училище всички ученици получават една добра подготовка, независимо какви са били постиженията им в основните училища. Защото няма как такъв резултат да бъде постигнат с шепа отличници. (още…)

юни 17, 2014

Днес можем да ви зарадваме с още една новина – налични са обобщените данни за резултатите от майската сесия на ДЗИ за училищата в страната. Според тях нашата гимназия е на първо място в областта по повечето предмети и на четвърто място в страната по успех от матурата по математика. Поредно доказателство за резултатността и ефективността на обучението в нашето училище и още една причина да изберете да учите при нас! За повече информация вижте страницата с резултатите от матурите.

юли 3, 2013

Следваща страница »