background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Прием » Срокове за подаване на документи

УЧИЛИЩЕН ГРАФИК
на дейностите по приема на ученици
след завършено основно образование (7 клас)
за учебната 2019 / 2020 година

Дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за определяне на способностите 03-05 юни 2019 вкл.
Обявяване на списъци с разпределение на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до изпита. до 18 юни 2019 вкл.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • изобразително изкуство
  • музика
  • спорт
20 юни 2019

24 юни 2019

25-26 юни 2019

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 27 юни 2019 вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 2 юли 2019 вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. 03-05 юли 2019 вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 11 юли 2019 вкл.
Записване на учениците, приети на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019 вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втория етап на класиране до 18 юли 2019 вкл.
Записване на учениците, приети на втори етап на класиране до 22 юли 2019 вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броят на незаетите места след втория етап на класиране 23 юли 2019
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 25 юли 2019 вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019
Записване на учениците, приети на трети етап на класиране 31 юли 2019
Обявяване на записалите се ученици и броят на незаетите места след третия етап на класиране 01 август 2019
Попълване на свободните места след трети етап на класиране и записването на учениците определя се от директора до 10 септември 2019 вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13 септември 2019 вкл.

Информацията, която кандидатите могат да получат в стая № 103 в гимназията, ще бъде изнесена и на таблото до главния вход на сградата.

април 17, 2019