background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Прием » Срокове за подаване на документи

УЧИЛИЩЕН ГРАФИК
на дейностите по приема на ученици
след завършено основно образование (7 клас)
за учебната 2017 / 2018 година

Дейност Срок

1

Подаване на документи за участие в Ι-ви етап на класиране (заявление по образец; копие от свидетелство за основно образование; служебна бележка с резултатите от НВО по БЕЛ и математика) !!! липсата на оценки (точки) от НВО не е пречка за участие в класирането !!!

от 16 до 22 юни 2017

2

Обявяване на резултатите от I-ви етап на класиране

до 27 юни 2017

3

Записване на приетите на I-ви етап на класиране ученици и подаване на заявление за участие във II-ри етап на класиране

от 28 до 30 юни 2017

4

Обявяване на резултатите от II-ри етап на класиране

до 04 юли 2017

5

Записване на приетите на II-ри етап на класиране ученици

от 5 до 7 юли 2017

6

Подаване на документи за участие в IIΙ-ти етап на класиране (заявление по образец; оригинал на свидетел-ството за основно образование; служебна бележка с резултатите от НВО по БЕЛ и математика) !!! липсата на оценки (точки) от НВО не е пречка за участие в класирането !!!

от 11 до 13 юли 2017

7

Обявяване на резултатите от III-ти етап на класиране

до 17 юли 2017

8

Записване на приетите на III-ти етап на класиране ученици

от 18 до 19 юли 2017

9

Попълване на свободните места в паралелките след запис- ване на учениците, приети на III-ти етап на класиране (тази опция се отнася само за паралелки, които до III-ти етап на класиране имат записани минимум 18 ученици)

до 04 септември 2017

10

Утвърждаване на приема

до 11 септември 2017

N.B. Във връзка с приема на ученици за учебната 2017/18 година Профилирана гимназия „Найден Геров” ще проведе две специални срещи със седмокласниците и техните родители:

  • на 08.05.2017г. (понеделник) от 18:00 ч. за разясняване на условията за прием, новите профили и перспективи, както и за предимствата на обучението в гимназията;

  • на 05.09.2017г. (вторник) от 18:00 ч. за уточняване на учебните планове, класните ръководители и преподавателите в новите паралелки.

ГРАФИК
на комисията за записване на учениците по приема
след завършено основно образование (VII клас)
за учебната 2017 / 2018 година

(съгл. Заповед № АД-070/06.04.2017г. на директора на гимназията)

Дейност Място Срок
1.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. стая № 103
табло пред сградата
27.06.2017г.
2.Записване на учениците, приети на първи етап на класиране и приемане на заявления за участие във втори етап на класиране стая № 103 28-30.06.2017г.
3.Обявяване на списъците със записаните
ученици на първи етап на класиране и свободните места
стая № 103
табло пред сградата
30.06.2017г.
4.Обявяване на списъците с приетите ученици на
втория етап на класиране
стая № 103
табло пред сградата
04.07.2017г.
5.Записване на учениците, приети на втори етап
на класиране
стая № 103 05-7.07.2017г.
6.Обявявяване на списъците със записаните
ученици на втори етап на класиране и свободните места
стая № 103
табло пред сградата
10.07.2017г.
7.Подаване на документи за участие в трети
етап на класиране
стая № 103 11-13.07.2017г.
8.Обявяване на списъците с приетите ученици на
трети етап на класиране
стая № 103
табло пред сградата
17.07.2017г.
9.Записване на учениците, приети на трети етап
на класиране
стая № 103 18-19.07.2017г.
10.Обявяване на списъците със записаните
ученици след трети етап на класиране и свободните места
стая № 103
табло пред сградата
20.07.2017г.
11.Приемане на документи за попълване на
свободните места след записването на учениците, приети на трети етап на
класиране
стая № 103 24.07. – 28.08.2017г.
(без почивните дни)
12.Обявяване на списъците с приетите ученици
за попълване на свободните места
стая № 103
табло пред сградата
29.08.2017г.
13.Записване на учениците, приети за попълване
на свободните места
стая № 103 30.08.-01.09.2017г.
14.Обявяване на окончателните списъци с всички
записани ученици по профили
стая № 103
табло пред сградата
04.09.2017г.

Комисията ще работи всеки ден (с изключение на почивните) от 09.00 до 17.00 часа

март 17, 2017