background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За нас » Факти » Резултати от матурите

Тук ще покажем успехът за матурите през различните години на учениците от нашата гимназия, сравнен с успеха на учениците от други училища. Тъй като това са резултати от национално признато, независимо външно оценяване, смятаме, че те най-добре говорят за качеството на обучението и подготовката в нашето училище. Обобщението е направено на базата на данните, изнасяни в zamaturite.bg и статията „Топ 1000 на гимназиите в България“:

МАТУРИ 2021

ОБЛАСТНА КЛАСАЦИЯ
на училищата според резултатите
от държавните зрелостни изпити
сесия май-юни 2021 г.

ПГ „Найден Геров“ поздравява СУ „Димитър Маринов“ за постигнатия успех!

 

МАТУРИ 2020

ОБЛАСТНА КЛАСАЦИЯ
на училищата според резултатите
от държавните зрелостни изпити
сесия май-юни 2020 г.

МАТУРИ 2017

ОБЛАСТНА КЛАСАЦИЯ
на училищата според резултатите
от държавните зрелостни изпити
сесия май 2017

място Училище Населено място Успех ДЗИ
1 ГПЧЕ „Петър Богдан“ Монтана 4,90
2 ПГ „Н.Геров“ Лом 4,66
3 ПМГ „Св.Климент Охридски“ Монтана 4,45
4 ФСГ „В.Левски“ Монтана 4,43
5 СУ „Ив.Вазов“ Вършец 4,39
6 Гимназия „Д-р Ив.Панов“ Берковица 4,37
7 СУ „Д.Маринов“ Лом 4,20
8 III СУ „Отец Паисий“ Лом 4,12
9 ПГСАГ „Проф. Ст.Стефанов“ Монтана 3,97
10 ЛПГ Берковица 3,91
11 ПГПТ Лом 3,90
12 СУ „Кирил и Методий“ Бойчиновци 3,83
13 IX СУ „Йорд.Радичков“ Монтана 3,76
14 ПГХЗ „Дм.Менделеев“ Лом 3,74
15 ПГТЕ „Хр.Ботев“ Монтана 3,68
16 ПГ „Д.Маринов“ Вълчедръм 3,61
17 ПГТ „Вл.Минчев“ Владимирово 3,54
18 II СУ „Н.Вапцаров“ Монтана 3,48
19 СУ „В.Левски“ Бойчиновци 3,41
20 СУ „Хр.Ботев“ Брусарци 3,34
21 VI СУ „От.Паисий“ Монтана 3,22
22 СУ „От.Паисий“ Медковец 3,18
23 ПГИТ Вършец 3,14
24 ПГСС „Дунавска земя“ Ковачица 3,14
25 ПГСС „М.Марков“ Г.Дамяново 3,13
26 ПГЛП Монтана 3,00
27 V СУ „Хр.Ботев“ Монтана 2,35
със син цвят са отбелязани другите училища в община Лом

МАТУРИ 2016

ОБЛАСТНА КЛАСАЦИЯ
на училищата според резултатите
от държавните зрелостни изпити
сесия май 2016

място Училище Населено място Успех ДЗИ
1 ГПЧЕ „Петър Богдан“ Монтана 4,85
2 ПМГ „Св.Климент Охридски“ Монтана 4,67
3 ПГ „Н.Геров“ Лом 4,59
4 ФСГ „В.Левски“ Монтана 4,49
5 СОУ „Д.Маринов“ Лом 4,44
6 СОУ „Ив.Вазов“ Вършец 4,37
7 Гимназия „Д.Маринов“ Вълчедръм 4,22
8 VIII СОУ „От.Паисий“ Монтана 4,09
9 ПГИТ Вършец 3,89
10 ПГСАГ „Проф. Ст.Стефанов“ Монтана 3,85
11 Гимназия „Д-р Ив.Панов“ Берковица 3,83
ПГТЕ „Хр.Ботев“ Монтана 3,83
12 СОУ „От.Паисий“ Медковец 3,79
13 ЛПГ Берковица 3,74
14 II СОУ „Н.Вапцаров“ Монтана 3,64
15 IX СОУ „Йорд.Радичков“ Монтана 3,60
16 ПГПТ Лом 3,51
17 ПГЛП Монтана 3,42
18 ПГХЗ „Дм.Менделеев“ Лом 3,39
19 V СОУ „Хр.Ботев“ Монтана 3,09
20 СОУ „В.Левски“ Бойчиновци 3,06
21 III СОУ „Отец Паисий“ Лом 3,04
22 ПГТ „Вл.Минчев“ Владимирово 2,99
23 VII СОУ „Проф. Ас.Златаров“ Монтана 2,96
24 ПГСС „М.Марков“ Г.Дамяново 2,95
25 СОУ „Хр.Ботев“ Брусарци 2,84
26 ПГСС „Дунавска земя“ Ковачица 2,82
със син цвят са отбелязани другите училища в община Лом

МАТУРИ 2014

ОБЛАСТНА КЛАСАЦИЯ
на училищата според резултатите
от държавните зрелостни изпити
сесия май 2014

място Училище Населено място Успех ДЗИ
1 ПМГ „Св.Климент Охридски“ Монтана 5,21
2 ПГ „Н.Геров“ Лом 5,13
3 ГПЧЕ „П.Богдан“ Монтана 5,01
4 СОУ „Ив.Вазов“ Вършец 4,97
5 ФСГ „В.Левски“ Монтана 4,70
6 Гимназия „Д.Маринов“ Вълчедръм 4,45
7 СОУ „Д.Маринов“ Лом 4,42
Гимназия „Д-р Ив.Панов“ Берковица 4,42
8 ЛПГ Берковица 4,26
9 ПГСАГ „Проф. Ст.Стефанов“ Монтана 4,19
10 СОУ „Хр.Ботев“ Брусарци 4,17
11 VIII СОУ „От.Паисий“ Монтана 3,83
12 СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Бойчиновци 3,80
13 ПГСС „М.Марков“ Г.Дамяново 3,76
14 ПГИТ Вършец 3,74
ПГЕ „Хр.Ботев“ Монтана 3,74
15 II СОУ „Н.Вапцаров“ Монтана 3,71
16 ПГПТ Лом 3,68
17 СОУ „В.Левски“ Бойчиновци 3,66
18 ПГТ „Вл.Минчев“ Владимирово 3,65
19 ПГСС „Дунавска земя“ Ковачица 3,60
СОУ „От.Паисий“ Медковец 3,60
20 IX СОУ „Йорд.Радичков“ Монтана 3,57
21 III СОУ „Отец Паисий“ Лом 3,42
22 ПГХЗ „Дм.Менделеев“ Лом 3,41
23 VII СОУ „Проф. Ас.Златаров“ Монтана 3,19
24 ПГЛП Монтана 3,07
25 V СОУ „Хр.Ботев“ Монтана 2,92
със син цвят са отбелязани другите училища в община Лом

МАТУРИ 2013

ОБЛАСТНА КЛАСАЦИЯ
на училищата според резултатите
от държавните зрелостни изпити
сесия май 2013

място Училище Населено място Успех ДЗИ
1 ПГ „Н.Геров“   Лом 5,15
2 ГПЧЕ „П.Богдан“ Монтана 5,04
3 ПМГ „Св.Климент Охридски“ Монтана 5,03
4 СОУ „Ив.Вазов“ Вършец 4,79
5 СОУ „Д.Маринов“ Лом 4,73
6 ФСГ „В.Левски“ Монтана 4,44
7 ПГСАГ „Проф. Ст.Стефанов“ Монтана 4,36
8 Гимназия „Д-р Ив.Панов“ Берковица 4,19
9 ПГИТ Вършец 4,17
10 ПГЕ „Хр.Ботев“ Монтана 4,09
11 СОУ „Хр.Ботев“ Брусарци 4,01
12 ЛПГ Берковица 3,98
13 IX СОУ „Йорд.Радичков“ Монтана 3,96
14 ПГПТ Лом 3,88
15 ПГТ „Вл.Минчев“ Владимирово 3,85
16 III СОУ „Отец Паисий“ Лом 3,83
17 ПГХЗ „Дм.Менделеев“ Лом 3,69
18 СОУ „От.Паисий“ Медковец 3,66
19 II СОУ „Н.Вапцаров“ Монтана 3,63
20 VII СОУ „Проф. Ас.Златаров“ Монтана 3,62
21 ПГСС „Дунавска земя“ Ковачица 3,61
22 Гимназия „Д.Маринов“ Вълчедръм 3,41
23 СОУ „В.Левски“ Бойчиновци 3,39
24 ПГЛП Монтана 3,30
25 ПГСС „М.Марков“ Г.Дамяново 3,25
ПТГ „Ю.Гагарин“ Монтана 3,25
26 V СОУ „Хр.Ботев“ Монтана 3,22
27 VIII СОУ „От.Паисий“ Монтана 3,12
със син цвят са отбелязани другите училища в община Лом

Следващата класация е по предмети на училищата от община Лом спрямо другите училища в областта (и мястото на гимназията в областната и националната класация). Общо в цялата страна държавни зрелостни изпити е имало в 1032 средни училища:

  Матуритарен предмет ПГ „Найден Геров“ СОУ
„Димитър
Маринов“
III СОУ
„Отец
Паисий“
ПГПТ ПГХЗ ПГСС Ковачица
място в: място в областта
обл. България
I ДЗИ – БЕЛ II 94-то IV XVIII XVI XXIV XXV
Английски език I 28-мо IV IX VII
Немски език II 25-то
Руски език
Математика I 4-то VIII
История и цивилизация II 72-ро V
География и икономика I 54-то VI XIV XV XXII IX
Философски цикъл I 43-то I VI
Биология и здр. образование II 109-то I XI VI
Физика и астрономия
Химия и опазв. на ок.среда
ΙΙ ДЗИ – обобщено I 49-то IV XII XI XIV XVI
ВСИЧКО I 74-то V XVI XIV XVII XXI

РЕЗУЛТАТИ OT ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ЛОМ
майска изпитна сесия

Матуритетен
предмет
П Г
„Найден Геров“
СОУ
„Димитър
Маринов“
III СОУ
„Отец
Паисий“
ПГПТ
(бивше
СПТУ)
ПГХЗ
„Менделеев“
среден
успех
среден
успех
среден
успех
среден
успех
среден
успех
I ДЗИ – БЕЛ 5.04 4.63 3.63 3.65 3.39
Английски език 5.53 5.10 4.38 4.74
Немски език 5.43
Руски език
Математика 6.00 4.50
История и цивилизация 4.99 4.67 0.00
География и икономика 4.90 4.09 3.63 3.49 3.12
Философски цикъл 4.70 4.70 3.43 0.00
Биология и здр. обр. 5.23 5.60 4.24 4.84
Физика и астрономия
Химия и опазв. на ок.среда
ΙΙ ДЗИ – обобщено 5.25 4.83 4.04 4.12 3.98
ВСИЧКО 5.15 4.73 3.38 3.88 3.69
класация за община Лом I II IV III V

Данните са взети от електронния сайт на Министерството на образованието и науката

МАТУРИ 2012

ОБЛАСТНА КЛАСАЦИЯ
на училищата според резултатите
от държавните зрелостни изпити
сесия май 2012

място Училище Населено
място
Успех ДЗИ
1 ГПЧЕ „П.Богдан“ Монтана 5,30
2 ПМГ „Св.Климент
Охридски“
Монтана 5,13
3 ПГ „Найден Геров“ Лом 5,02
4 СОУ
„Ив.Вазов“
Вършец 4,44
5 ФСГ „В.Левски“ Монтана 4,43
5 Гимназия
„Д-р Ив.Панов“
Берковица 4,43
6 СОУ
„Д.Маринов“
Лом 4,40
7 IX СОУ
„Йорд.Радичков“
Монтана 4,09
8 ЛПГ Берковица 3,99
9 ПГТ
„Вл.Минчев“
Владимирово 3,93
10 ПГЕ „Хр.Ботев“ Монтана 3,84
11 III СОУ
„Отец
Паисий“
Лом 3,77
12 Гимназия
„Д.Маринов“
Вълчедръм 3,66
13 II СОУ
„Н.Вапцаров“
Монтана 3,58
14 СОУ
„От.Паисий“
Медковец 3,55
15 ПГПТ Лом 3,50
16 ПГСС „Дунавска земя“ Ковачица 3,48
17 VII СОУ
„Проф. Ас.Златаров“
Монтана 3,45
18 ПГСАГ
„Проф. Ст.Стефанов“
Монтана 3,44
18 ПГИТ Вършец 3,44
19 VIII СОУ
„От.Паисий“
Монтана 3,43
20 СОУ
„Хр.Ботев“
Брусарци 3,42
21 ПГЛП Монтана 3,32
22 ПГХЗ
„Дм.Менделеев“
Лом 3,18
23 ПГСС
„М.Марков“
Г.Дамяново 3,17
24 СОУ
„В.Левски“
Бойчиновци 2,91
25 V СОУ
„Хр.Ботев“
Монтана 2,79
25 ПТГ
„Ю.Гагарин“
Монтана 2,79

Справката е изготвена по данни на РИО-Монтана

МАТУРИ 2011

Липсва сравнителна таблица, защото не са изнесени данни за резултатите от матурите на училищата в страната.

МАТУРИ 2010

ОБЛАСТНА КЛАСАЦИЯ НА УЧИЛИЩАТА
СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ Д З И
майска изпитна сесия

Място Училище Успех ДЗИ
1 ПМГ – Монтана 5,21
2 ГПЧЕ – Монтана 5,11
ПГ „Найден Геров“ – Лом 5,11
3 СОУ – Вършец 4,99
4 3 СОУ – Лом 4,65
5 СОУ „Св.КиМ“ – Бойчиновци 4,42
6 СОУ „Д.Маринов“ – Лом 4,39
7 ФСГ – Монтана 4,34
8 9 СОУ – Монтана 4,25
9 ПГ – Вършец 4,15
10 СОУ „В.Левски“ – Бойчиновци 3,97
11 Гимназия – Берковица 3,94
12 СОУ – Брусарци 3,91
13 ПГЕ – Монтана 3,74
14 Гимназия – Вълчедръм 3,72
15 СОУ – Медковец 3,76
16 ПГХЗ – Лом 3,65
17 ПГ САГ 3,63
18 ПГТ – Владимирово 3,62
19 ПГПТ – Лом 3,58
20 8 СОУ – Монтана 3,51
21 ПГЛТ – Берковица 3,50
22 2 СОУ – Монтана 3,43
23 ПГСС – Ковачица 3,30
24 5 СОУ – Монтата 3,27
25 ПГЛТ – Монтана 3,26
26 7 СОУ – Монтана 3,13
27 ПГ – Георги Дамяново 3.07
28 ПТГ – Монтана 2,89
Училища на територията на община
Лом

МАТУРИ 2009

РЕЗУЛТАТИ OT ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ЛОМ
майска изпитна сесия

Матуритетен
предмет
П Г
„Найден Геров“
СОУ„Димитър
Маринов“
III СОУ
„Отец
Паисий“
ПГПТ
(бивше
СПТУ)
ПГХЗ
„Менделеев“
среден
успех
среден
успех
среден
успех
среден
успех
среден
успех
Български език и литература 4,74 4,05 4,05 3,75 3,58
Английски език 5,61 3,67 4,05 3,87
Немски език 4,84
Руски език 3,43
Математика 4,94 3,11 3,61 3,95 4,10
История и цивилизация 4,14 3,58 4,90 3,64 3,48
География и икономика 4,90 3,62 3,65 3,58
Философски цикъл 5,51 5,12 4,08 4,85
Биология и здравно
образование
5,59 5,65 5,37 4,61
Физика и астрономия 5,93
Химия и опазване на окол. среда 5,04 5,49
общ успех от ДЗИ 5,12 4,03 4,40 3,82 4,24
класация за община Лом I IV II V III


Забележка:
Резултатите са почерпани от националния сайт znanie.com, където са публикувани всички данни за ДЗИ.

МАТУРИ 2008

РЕЗУЛТАТИ OT ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ЛОМ
майска изпитна сесия

Матуритетен
предмет
ПГ „Н.Геров“
Лом
СОУ
„Димитър
Маринов“
Лом
III СОУ
„Отец Паисий“
Лом
ПГХЗ
Лом
ПГПТ
Лом
ПГ по СС
„Дун.земя“
Лом
Успех Успех Успех Успех Успех Успех
Български език и литература 5,02 4,77 4,31 3,30 3,29 3,82
Английски език 5,10 3,58
Руски език 4,68
Математика 5,26 4,61 3,80 2,77 2,66 2,95
История и цивилизация 4,44 4,24 3,78 3,23
География и икономика 5,39 4,33
Философски цикъл 4,74 4,81 2,82 3,17
Биология и здравно образование 4,94 4,63 3,60
Физика и астрономия 2,92
Химия и опазване на околната среда 4,64 2,88
общ успех от ДЗИ 4,94 4,43 3,91 3,20 3,09 3,39
класация за община Лом I II III V VI IV