background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Обучение » Консултации

II срок

(2023/2024 учебна година)

 
ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
МЯСТО
 
ДЕН
 
ВРЕМЕ
Даниела Борисова
Кабинет по физика
сряда
13:40
Росинка Димитрова
Стая 201
петък
13:30
Пепка Крумова
Стая 104
вторник
14:30
Стефка Караиванова
Стая 304
вторник
14:30
Десислава Владимирова
Стая 205
четвъртък
14:30
Огняна Найденова
Стая 110
понеделник
13:30
Светла Георгиева
Стая 101
петък
13:30
Антония Борисова
Стая 202
петък
13:30
Марияна Кадамяр
Стая 101
четвъртък
14:30
Данаил Трайчев
Комп. к-т 207
вторник
14:30
Ирена Александрова
Комп. к-т 209
сряда
13:30
Димитрана Методиева
Комп.к-т 207
четвъртък
14:30
Емилия Христова
Стая 301
вторник
14:30
Румяна Цветева
Кабинет по биология
сряда
13:30
Ани Манойлова
Кабинет по физика
сряда
13:30
Даниела Младенова
Кабинет по химия
вторник
14:30
Виктория Трайкова
Учителска стая
сряда
13:30
Славка Грънчарова
Стая 104
вторник
14:30

 

септември 15, 2022